Tillval kommer att synas i Kalendern om de har blivit inställda på att ha begränsad tillgång per dag. Sådana tillval bokas alltid för ett visst datum. På så sätt kan ni exempelvis se hur många frukostar som behövs på ett visst datum.

När ni klickar på antalet tillval som är bokade för ett datum i kalendern visas ett fönster med mer information. Det går att öppna en PDF-fil som är anpassad för utskrift. PDF-filen kommer att lista rumsnummer och gästens namn för alla bokningar som har detta tillval för det valda datumet.

För att aktivera detta för ett tillval, gå till inställningar för tillvalet och sätt ”Räkna antal per dag” till ”ON” och ange hur många ni kan erbjuda under ”Max tillgängligt per dag”. Ställ också in vilka dagar tillvalet ska erbjudas i rutorna under.