Koder för rabatter kan tillämpas vid bokningstillfället, eller läggas till i en bokning efter att den har skapats. Gå till Inställningar -> Prissättning -> Bokningskoder och klicka ”Skapa ny kod”.

Ni kan erbjuda fyra olika typer av rabatter:

  • Generell procentuell rabatt
  • Procentuell rabatt för varje produkt
  • Fast rabattbelopp för varje produkt
  • Ersättande pris för varje produkt

Prisändringen kommer bara att påverka de nätter som är inom den angivna rabattperioden.

OBS! Om en rabatt har tillämpats på endast vissa av de bokade datumen, så kommer rabatten att räknas in i ett genomsnittligt pris per natt för hela vistelsen. Men den faktiska rabatten kommer endast att ges för de bokade datum som bokningen delar med datumen för bokningskoden.

Om ett tillval är tillgängligt och bara väljs för en del av de bokade datumen, kommer rabatten endast att tillämpas på tillvalet om det är valt inom datumet för bokningskoden. Om tillvalet inte är datumbaserat kommer rabatten alltid att tillämpas på det, förutsatt att bokningskoden är giltig för de bokade datumen förstås.