Det finns tillfällen, till exempel om du samarbetar med resebyråer eller någon annan tredje part som bokar på gästens vägnar, att du kanske vill tillåta dem att boka utan att behöva betala, även om dina allmänna inställningar normalt kräver det. Detta är möjligt genom att låta dem använda en bokningskod som är inställd på ”Gå förbi betalningskrav”.

Gå till Inställningar -> Prissättning -> Bokningskoder och skapa en ny bokningskod eller redigera en redan befintlig.

  • Använd inställningen ”Gå förbi betalningskrav”. Du kan välja att tillåta eller dölja frivilliga betalningar. Om du väljer att tillåta dem kommer betalningskravet att förbikopplas, men den som gör bokningen kommer fortfarande att se det betalningsalternativ som du har ställt in, både på bokningsbekräftelsesidan och på “Visa/ändra bokning”-sidan.
  • Välj de datum du vill att koden ska gälla för. Så länge ett av datumen överlappar bokningsdatumet kommer betalningskraven att utelämnas vid bokningstillfället.
  • Om du även vill skapa en rabatt som ska tillämpas med samma kod eller vill använda den för att låsa upp en spärrad period, gör du dina val för det. Läs mer om den här funktionen i följande supportartiklar. Fler val behöver dock inte göras för att funktionen ”Gå förbi betalningskrav” ska fungera.
  • Spara koden, som nu kan ges till din valda tredje part.

Den här funktionen fungerar för alla de betalningslösningar som du kan ställa in i dina betalningsinställningar. Om du har gjort valet att bara samla in kortinformation för senare debitering (tillgänglig för Stripe och Sirvoy Valvet), kan detta steg också förbikopplas eller göras frivilligt.