1. Gå till Inställningar -> Prissättning -> Temporära priser och klicka på ”Registrera prisändring för säsong/veckodag.
  2. Ange datumintervall och markera de incheckningsdagar som prisändringen ska gälla.
  3. Ange prisändringen för de rumstyper som ni vill ändra i kolumnen ”Prisändring”. Notera hur det nya priset beräknas och visas i kolumnen ”Nytt pris”.