1. Gå till Inställningar -> Prissättning -> Rabatt för längre vistelser.
  2. Rabatter kan skapas för hela veckor eller månader, eller för ett anpassat antal dagar, till exempel 3-5 dagar.
  3. Ange rabatten för varje rumstyp.

OBS!  Vecko- och månadspriser gäller endast för tidsperioder som är delbara med 7 eller 30. Vistelselängder som inte är delbara med 7 eller 30 kommer att återgå till ditt grundpris som angetts i Inställningar -> Rumstyper.

Exempel: Ditt grundpris per natt är 1200 kr och ditt veckopris är 7000 kr (1000 kr/natt). Dina gäst bokar nio nätter; grundpriset på 1200 kr per natt kommer då att gälla eftersom 9 inte är delbart med 7.

Om du vill att priset på 1000 kr/natt ska gälla i 7 dagar eller mer, även om det inte är delbart med 7, lägg till ett ”Justerat pris per natt” på 1000 kr för den längre perioden.

OBS! Rabatter för längre vistelser ingår inte i uppdateringar till bokningskanalerna (Booking.com, Expedia osv.). När uppdateringar skickas till kanaler är priserna inställda för enskilda datum. Bokningskanalen summerar då ihop kostnaden för de bokade datumen.