Ni kan välja hur man rundar av totalsumman för rum i bokningar. Vi rekommenderar att ni använder 2 decimaler, men i vissa situationer kanske ni vill använda 5 decimaler. Gå till Inställningar -> Sirvoy-konto -> Tid & plats och klicka på ”Redigera”. För att ändra sätter ni ”Använd 5 decimaler när rumspriser beräknas” till ”ON”.

Till exempel, när en gäst bokar 3 nätter med olika priser (800+800+850) får ni olika resultat beroende på hur genomsnittet är avrundat. Om medelvärdet sparas med 5 decimaler (816,66667) blir det totala avrundade priset 2450,00. Men om medelpriset är med 2 decimaler (816,67) blir det totala avrundade priset 2450,01.

(Framtida uppdateringar kommer att åtgärda problemet genom att spara priset för varje natt och inte ett genomsnittligt pris.)

Tips: Se även artikeln om avrundning på fakturor.