Kanske vill du snabbt kunna ändra priser för ett specifikt datum, på alla rumstyper på en gång, med hjälp av en fördefinierad prislista. Det kan du göra på sidan Priser genom att först skapa en alternativ prislista. Du gör så här: 

  1. Gå till Inställningar -> Prissättning -> Prislistor.
  2. Klicka på ”Lägg till ny prislista”, välj ett passande namn för denna prisändring och ange nytt pris för varje rumstyp. Observera att denna typ av prisändring kommer att åsidosätta alla andra prisinställningar.
  3. Klicka “Spara”.
  4. Gå till sidan Priser och klicka på ett av datumen på den översta raden som du vill tillämpa de nya priserna på. I datumväljaren som visas, kan du om så önskar välja ytterligare datum som det nya priset ska tillämpas på.
  5. Klicka “Prislista” och välj din nyskapade alternativa prislista Observera att prisändringar med en alternativ prislista alltid kommer att tillämpas på alla rumstyper för valda datum.
  6. Klicka “Spara”.

Du kommer nu att se de nya priserna på sidan Priser. Ändrad färg och symbol indikerar en prishöjning eller prissänkning för valt datum och rumstyp.

Om du hellre vill ändra priser för en enskild rumstyp, klicka på den under ett specifikt datum. I datumväljaren som visas, kan du om så önskas välja ytterligare datum som det nya priset ska tillämpas på. Justera sedan priset med en procentsats eller ett fast belopp. (Du kan inte använda en “alternativa prislista” för prisändringar för enskilda rumstyper.)

OBS! Prisändringar som redan har tillämpats på sidan Priser med en ”alternativ prislista” tas inte bort, även om den alternativa prislistan raderas. Om du vill ta bort sådana prisändringar måste det göras manuellt på sidan Priser.