Under menyn Statistik hittar ni intäkterna för en viss period. Detta presenteras på två olika sätt:

  1. ”Bokningsvärde” representerar värdet av alla bokningar inom den angivna perioden. OBS! Detta belopp har inte nödvändigtvis tagits emot under samma period.
  2. ”Kontantfakturering” och ”Fakturor som betalats” representerar värdet av den faktiska försäljningen eller det belopp som tagits emot under perioden.

Låt oss till exempel säga att ni får bokningar i februari för sommaren, tillsammans med full förskottsbetalning på 10 000 kr. Ni skapar omgående kontantfakturor i Sirvoy för dessa betalningar. Bokningarna har inchecknings- och utcheckningsdatum i augusti.

När ni kontrollerar statistiken för februari kommer ”Bokningsvärde” att vara 0 kr eftersom inga rum har bokats med vistelse i februari. Men värdet för ”Kontantfakturering” kommer att vara 10 000 kr.

Men när ni kontrollerar statistiken för augusti kommer ”Bokningsvärdet” att vara 10 000 kr och värdet för ”Kontantfakturering” 0 kr.