Tillval syns på sidan Kalender om funktionen ”Räkna antal per dag” är satt till ”ON”. För att aktivera denna funktion för ett tillval går ni till Inställningar -> Tillval -> Redigera. Sådana tillval bokas alltid för ett visst datum. På det här sättet kan ni till exempel se hur många frukostar som behövs ett visst datum.

När du klickar på antalet tillval som är bokade för ett visst datum i Kalender visas ett fönster med mer information och två utskrivbara PDF-versioner. En sorteras efter rumsnummer och den andra efter bokningsnummer. PDF:en visar rumsnummer och gästnamn för alla bokningar som har detta extra tillval på det valda datumet, tillsammans med den totala summan av antalet bokade tillval. PDF-filen sorterad efter bokningsnummer specificerar också antalet tillval per bokning.