Om ni har inställningen ”Räkna antal per dag” för era tillval (i Inställningar -> Tillval) så visas de längst ner i kalendern för varje datum. Det bokade antalet och hur många som återstår kan ses där.

I kalendern klickar ni på ett datum för ett visst tillval och ett fönster öppnas. Här kan ni blockera tillgång för det aktuella datumet.