Mallar för meddelanden kan användas för att kommunicera med gäster antingen automatiskt eller manuellt. Ni kan inkludera relevant information om gästen och bokningen genom att lägga till ”platshållare” och på det sättet göra meddelandet mer personligt.

  1. Gå till Inställningar -> Kommunikation.
  2. Klicka på ”Skapa ny mall” för att skapa antingen en e-post eller en sms-mall.
  3. På högra sidan ser ni tillgängliga platshållarkoder. Använd dessa för att dynamiskt lägga in bokningsinformation i mallarna.

Exempeltexter finns i den här artikeln.

OBS! Rensa textformatet med funktionen ”Clear formatting” för all förformaterad text som klistras in i mallen. Annars kan e-postmeddelandet se annorlunda ut än man tänkt. Man har också möjlighet att formatera texten inne i Sirvoy.