Gå till menyn ”Ny bokning” och fyll i gästens uppgifter för att skapa en bokning för gäster som kommer utan att ha bokat eller för gäster som ringer till receptionen.

Ni kan också skapa en bokning direkt från kalendervyn genom att klicka på valfritt datum för ett rum.