Det är möjligt att återställa en bokning som har avbokats i Sirvoy med funktionen ”Återställ avbokning”. Eftersom det finns mer än ett möjligt scenario när du återställer en avbokad bokning hanterar man det på några olika sätt.

Så här återställer du en avbokad bokning:

 1. Klicka på den gröna knappen ”ÅTERSTÄLL BOKNING” längst upp till höger på sidan med bokningsinformation.
 2. Klicka på ”OK” om detta är bokningen du vill återställa.

Efter att du har bekräftat får du ett av följande meddelanden:

 • ”Bokningen har återställts”
  Om enheterna fortfarande är tillgängliga får du det här meddelandet. Bokningen är nu återställd med samma enheter som före avbokningen.
 • “Bokningen har återställts, byte av rum har skett”
  Om de ursprungliga enheterna som var bokade inte är tillgängliga vid återställningen, men däremot andra enheter från samma rumstyp, då får du detta meddelande. Du kommer nu att se att andra enheter har lagts till i bokningen.
 • ”Bokningen har återställts, men ett eller flera rum saknas”
  Om en eller flera av de ursprungligen bokade enheterna inte längre är tillgängliga och det inte finns några andra enheter tillgängliga från samma rumstyp får du detta varningsmeddelande. De berörda enheterna kommer att markeras med rött och under ”Rumsnr.” står det ”Ej tillgänglig eller borttagen”.

I det sista scenariot där en eller flera enheter saknas måste du lägga till nya enheter manuellt. Detta kan göras på de tre sätt som förklaras nedan:

 • Klicka på hus-ikonen (”Reparera”) på enhetsraden. Välj en ny enhet i rullgardinsmenyn under ”Flytta till”. Behåll reglaget ”Uppdatera rumspriser i bokningen” på ”OFF” för att behålla det gamla priset för denna enhet. Klicka “Spara”.
  eller
 • Klicka på ”REGISTRERA RUM” och välj en ny enhet i rullgardinsmenyn. Lägg till informationen till enheten, antal gäster, pris etc. och klicka på “Spara”. Du kan nu klicka på papperskorgen för att ta bort den gamla raden.
  eller
 • Om du frigör en enhet från samma rumstyp som inte var tillgänglig vid återställningen kan du nu avboka bokningen och sedan återställa den igen. Systemet läser nu in den tillgängliga enheten av den rumstypen och den läggs till i den återställda bokningen.