Betalningar kan registreras i Sirvoy på två olika sätt, beskrivna nedan.

Registrera betalning i en bokning

Att registrera en betalning i en bokning kan jämföras med att skriva en post-it-lapp som säger ”denna gäst har redan betalt 1 000 kr”. Det är inte ett bokföringsmässigt godkänt dokument. Det är bara en anteckning för ert minne. Ni kan enkelt lägga till och ta bort betalningar i bokningar.

Betalningar kan också registreras automatiskt om ni använder en betalningslösning där gästerna betalar vid bokningstillfället. Sådana betalningar tas vanligen emot långt före incheckning och kan därför betraktas som en förskottsbetalning.

Skapa en faktura eller kontantfaktura

Med faktureringsfunktionen i Sirvoy kan ni skapa fakturor och/eller kontantfakturor. Dessa dokument skapas i bokföringssyfte och återspeglar er faktiska försäljning.

Om ni använder faktureringsfunktionen behöver ni inte registrera betalningar i bokningar. Istället tas betalningar emot för utfärdade fakturor och kontantfakturor. Om en faktura skapas från en bokning som redan har en registrerad betalning kommer denna förskottsbetalning att anses vara ett ”betalningssätt” och det kvarstående beloppet justeras på fakturan.