Det behövs ingen åtgärd om ni vill avsluta eller stänga ert konto. Ni slutar helt enkelt att betala för tjänsten. När kontobalansen blir på minus kommer kontot att låsas och så småningom kommer det att tas bort.