Följ stegen nedan för att aktivera Instant Booking:

  • Logga in på TripAdvisor Management Center och följ anvisningarna för att aktivera Instant Booking.
  • Gå till Sirvoy och Inställningar -> Säljkanaler -> TripAdvisor och fyll i inställningarna.
  • Gå till Inställningar -> Rumstyper och se till att alla era rumstyper har rätt beskrivningar, bilder och avbokningsregler. Ni kan skapa nya avbokningsregler genom att gå till Inställningar -> Restriktioner -> Villkor för avbokning.

Läs mer om TripAdvisor Instant booking här: https://www.tripadvisor.com/InstantBooking

OBS! Era rumstyper och alias av rumstyper kan säljas på den här plattformen. De rumstyper som ställts in som ”intern rumstyp” i inställningarna kommer inte att visas.