Om tillgängligheten så som den visas på din Sirvoy kalender inte visas korrekt på Citybreak så kan det bero på ett problem med din tillgänglighetsperiod.

Följ dessa steg för att åtgärda problemet:

  1. Logga in på Citybreak.
  2. Klicka på + tecknet där namnet på ditt hotell / vandrarhem står.
  3. Om du redan har en tillgänglighetsperiod, radera den.
  4. Skapa en ny genom att klicka på ”Tillgänglighetsperiode       
  5. Klicka på ”Lägg till period”.
  6. Välj ett datum mycket långt fram som slutdatum för er tillgänglighetsperiod, t ex 2050-01-01, och se till att er prisplansperiod är satt till samma datum.

 

Om ni får några problem efter att ha följt ovanstående steg kontaktar ni oss på support@sirvoy.com.