Även om tillgängligheten mellan Sirvoy och säljkanalerna synkroniseras nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel så kan det sista rummet bokas exakt samtidigt på både er hemsida och en bokningskanal.

Överbokningar kan också inträffa på grund av felaktiga mappningar av rumstyper. Till exempel, om den bokade rumstypen inte är mappad (kopplad), kan Sirvoy inte lägga till bokningen korrekt och den blir markerad som överbokad.

Beroende på ert avtal så förväntar bokningskanalerna att ni informerar dem och kanske också hittar en annan lösning när en överbokning inträffar. Det bästa sättet att undvika överbokningar är att begränsa antalet rum som delas med bokningskanalerna.