Låt oss säga att ni har fyra dubbelrum men vill att bara två av dem ska hyras ut genom en bokningskanal. Detta åstadkommer ni genom att skapa ytterligare en rumstyp i Sirvoy som bara innehåller två av dubbelrummen.

  1. Gå till Inställningar->Rumstyper och klicka på ”Registrera ny”.
  2. Namnge rumstypen ”Dubbelrum – OTA/kanaler” eller liknande.
  3. Inställningarna för den nya rumstypen ska vara samma som inställningarna för den ursprungliga rumstypen ”Dubbelrum”. Ni vill kanske också göra denna rumstyp till ”Intern rumstyp”, annars dyker den upp i bokningsmotorn när gäster bokar via er hemsida.
  4. När rumstypen har skapats klickar ni på ”Lägg till nytt rum” och lägger till de två dubbelrummen som ska hyras ut genom bokningskanalen.
  5. När ni mappar era rumstyper så väljer ni den nya rumstypen ”Dubbelrum OTA/kanaler” som bara innehåller två av fyra dubbelrum.
  6. Om dessa två rum är bokade för ett visst datum kommer Sirvoy meddela bokningskanalen att det inte finns några rum kvar.

Tips: Genom att flytta en bokning från ett dubbelrum som hyrs ut via bokningskanalen till ett dubbelrum som inte gör det kan ni ”frigöra” rum och eventuellt få en tredje bokning från säljkanalen. Genom att göra så här får ni mycket bättre kontroll över antalet bokningar från kanalerna.