VIKTIGT – STF eller Citybreak ska inte kontaktas för att få hjälp. Vid problem med kopplingen vänder ni er till oss på support@sirvoy.com.

Genom kopplingen mot Citybreak kommer Sirvoy kunna uppdatera er tillgänglighet och ta emot bokningar från Citybreak. Kopplingen kräver Sirvoy Pro och förutsätter att ni redan har ett avtal med Citybreak.

Följ dessa steg för att aktivera kopplingen:

 1. Kontakta oss på support@sirvoy.com och meddela att ni vill ansluta till Citybreak, samt ge oss ert namn eller ID på Citybreak. Vi kommer att kontakta Citybreak och aktivera kopplingen. Det kan finnas inställningar som ni behöver ändra på hos Citybreak för att göra kopplingen möjlig. Se ”OBS!” längre ner på sidan.
 2. Eftersom rumstyperna blir bokningsbara direkt när ni sparar mappningen i Sirvoy är det bäst att skapa eventuella restriktioner nu, innan ni går vidare med nästa steg. Den enda restriktion som kopplingen mot Citybreak stöder under ”Spärra incheckning/vistelse under tidsperiod” är ”Vistelse ej tillåten (inkl. incheckning)”. Restriktionen ”Bokningsbara dagar” är inte kompatibel med Citybreak kopplingen.
 3. När ni får ett meddelande från oss att anslutningen är aktiverad går ni till Inställningar->Säljkanaler->Citybreak->Redigera för att mappa (koppla) rumstyper på Citybreak med deras motsvarighet i Sirvoy. Artikeln ”Hur man mappar rumstyper mellan Sirvoy och säljkanaler” ger värdefull hjälp. Om det finns inställningar som behöver ändras på Citybreak för att ni ska kunna mappa rumstyperna kommer ni att se ett felmeddelande som anger vad som först behöver justeras. Citybreaks extra tillval (som ”frukost”) kan inte mappas till Sirvoy. Men när en bokning omfattar sådana tillval kommer de att läggas till och synas i bokningen och bokningsvärdet kommer att inkludera priset för dem.
 4. Spara mappningen.
 5. Kopplingen aktiveras när ni sparar mappningen i Sirvoy. Från och med nu styr Sirvoy priser och tillgänglighet i Citybreak.

VIKTIGT: Avaktivera Citybreak från Myallocator! Om ni tidigare använde Myallocator för att ansluta till Citybreak måste ni först gå till Myallocator och stänga ner kopplingen till Citybreak. Efter detta kan ni göra en förfrågan om direktanslutning mellan Sirvoy och Citybreak genom att följa stegen ovan.

VIKTIGT: Följande inställningar i Citybreak måste ställas in för att kopplingen ska kunna aktiveras och fungera korrekt.

 • Använd endast pris per enhet! Se till att era prisinställningar hos Citybreak är ”pris per enhet”. Det är den enda prisinställningen som kopplingen tillåter (”pris per person” kommer inte att fungera). Om de rumstyper som används för kopplingen har ett ”pris per person”, kommer priset för ”max antal bäddar” vara det som sänds till Citybreak.
 • Använd endast ett prisavtal! Ett prisavtal kan gälla för en eller flera produkter. Ni ska bara ha ett prisavtal och koppla den till alla produkter på Citybreak.
 • Använd endast en prisperiod! Till ert prisavtal ska ni skapa en prisperiod. Ni ska bara ha en prisperiod för ert prisavtal. Denna prisperiod måste omfatta alla dagar i veckan. Istället för att använda Citybreaks funktioner för olika prisperioder ska ni ställa in detta i Sirvoy. Gå till Inställningar->Prisändringar->Prisändring baserat på säsong och veckodag och skapa de prisändringar ni behöver. Dessa priser styr sedan priserna i Citybreak.
 • Använd endast en tillgänglighetsperiod! Ni ska bara ha en tillgänglighetsperiod och den måste gälla för alla produkter. Om ni har problem med att tillgängligheten inte visas korrekt i Citybreak går ni till denna artikel – Problem med tillgänglighet på Citybreak”.
 • Er prisperiod och tillgänglighetsperiod ska ha exakt samma datum.
  OBS! Även om tillgängligheten i princip synkroniseras omedelbart mellan Sirvoy och säljkanalerna, finns det alltid en liten risk för överbokningar i de fall då samma rum görs tillgängligt på flera säljkanaler samtidigt. Till exempel, så kan det sista rummet bokas på både en säljkanal och er hemsida vid exakt samma tidpunkt. Detta händer mycket sällan, även för större hotell. Men om det händer kan ni beroende på ert avtal med säljkanalen förväntas informera dem och själva hitta en lösning för överbokningen.