Genom kopplingen mot Citybreak kommer Sirvoy kunna uppdatera er tillgänglighet och ta emot bokningar från Citybreak. Kopplingen kräver Sirvoy Pro och förutsätter att ni redan har ett avtal med Citybreak.

VIKTIGT

 • STF eller Citybreak ska inte kontaktas för att få hjälp. Vid problem med kopplingen vänder ni er till oss på support@sirvoy.com.
 • Avaktivera Citybreak från Myallocator! Om ni tidigare använde Myallocator för att ansluta till Citybreak måste ni först gå till Myallocator och stänga ner kopplingen till Citybreak. Efter detta kan ni göra en förfrågan om direktanslutning mellan Sirvoy och Citybreak genom att följa stegen ovan.

Följ dessa steg för att aktivera kopplingen:

 1. Kontakta oss på support@sirvoy.com och meddela att ni vill ansluta till Citybreak, tillsammans med ert Citybreak namn och ett av era användarnamn där. Vi kommer att kontakta Citybreak och aktivera kopplingen. Det kan finnas inställningar som ni behöver ändra på hos Citybreak för att göra kopplingen möjlig. Se ”VIKTIGT” längre ner på sidan.
 2. Eftersom rumstyperna blir bokningsbara direkt när ni sparar mappningen i Sirvoy är det bäst att skapa eventuella restriktioner nu, innan ni går vidare med nästa steg. Den enda restriktion som kopplingen mot Citybreak stöder under ”Spärra incheckning/vistelse under tidsperiod” är ”Vistelse ej tillåten (inkl. incheckning)”. Restriktionen ”Bokningsbara dagar” är inte kompatibel med Citybreak kopplingen.
 3. När ni får ett meddelande från oss att anslutningen är aktiverad går ni till Inställningar->Säljkanaler->Citybreak->Redigera för att mappa (koppla) rumstyper på Citybreak med deras motsvarighet i Sirvoy. Artikeln Hur man mappar rumstyper mellan Sirvoy och säljkanaler ger värdefull hjälp. Om det finns inställningar som behöver ändras på Citybreak för att ni ska kunna mappa rumstyperna kommer ni att se ett felmeddelande som anger vad som först behöver justeras. Citybreaks extra tillval (såsom ”frukost”) kan inte mappas till Sirvoy. Men när en bokning omfattar sådana tillval kommer de att läggas till och synas i bokningen och bokningsvärdet kommer att inkludera priset för dem.
 4. Om du säljer paket via Citybreak och därför skapat flera prisavtal där, kommer dessa att synas i Sirvoy och även kunna mappas. Men endast alias-rumstyper – kopior till den Sirvoy-rumstyp som används för ”standard” prisavtalet, kan användas i mappningen av dessa ytterligare prisavtal. Läs mer om hur du skapar alias-rumstyper här – Skapa en rumstyp som ”Alias” (kopia)
 5. Spara mappningen.
 6. Kopplingen aktiveras när ni sparar mappningen i Sirvoy. Från och med nu styr Sirvoy priser och tillgänglighet i Citybreak.

VIKTIGT – För att möjliggöra mappning och säkerställa att kopplingen kommer att fungera som den ska, vänligen se till att du gjort följande inställningar på Citybreak:

 • Skapa en produkt (rumstyp) i Citybreak
 • Lägg till produkten och prisavtalet till minst en prisperiod
 • Lägg till produkten och antalet rum för den, till den skapade tillgänglighetsperioden
 • Använd endast Pris per enhet! Se till att prissättningen i Citybreak är ”pris per enhet”; det är den enda prisinställningen som gör det möjligt för oss att skicka uppdateringar till Citybreak. Ange ”Fast pris – oberoende av antal personer” i inställningen för prissättningen i den motsvarande Sirvoy-rumstypen. Denna artikel går igenom hur du skapar alias-rumstyper – Skapa en rumstyp som ”Alias” (kopia). Om Sirvoy-rumstypen som används för kopplingen har inställningen ”Rörligt pris – baserat på antal personer” så kommer priset satt för max antal bäddar vara det som skickas till Citybreak.

Märk väl att om ni väljer prissättningen ”PAX (pris baserat på antal gäster)” i Citybreak skickas inga prisuppdateringar från Sirvoy. Priserna kan då endast kontrolleras från Citybreak.

 • Använd endast en Tillgänglighetsperiod! Du bör endast ha en tillgänglighetsperiod och låta alla produkter vara kopplade till denna. För att åstadkomma detta, välj ett startdatum som är upp till 2 år från dagens datum, samt ett slutdatum för tillgänglighetsperioden som är upp till 5 år från och med startdatumet (i formatet ”åååå-mm-dd”). Till exempel: ”Från 2019-12-01 Till: 2024-11-30”. Var noga med att i Citybreak välja de produkter som ska säljas och även ange antalet rum för varje produkt, i inställningarna för tillgänglighetsperioden. Varje produkt behöver också ha minst en prisperiod angiven för den. Om du skulle märka problem med att tillgängligheten inte visas korrekt, vänligen se denna artikel – problem med tillgänglighet på Citybreak.

OBS! Även om tillgängligheten i princip synkroniseras omedelbart mellan Sirvoy och säljkanalerna, finns det alltid en liten risk för överbokningar i de fall då samma rum görs tillgängligt på flera säljkanaler samtidigt. Till exempel, så kan det sista rummet bokas på både en säljkanal och er hemsida vid exakt samma tidpunkt. Detta händer mycket sällan, även för större hotell. Men om det händer kan ni beroende på ert avtal med säljkanalen förväntas informera dem och själva hitta en lösning för överbokningen.