Om ni använder Pro-versionen kan ni dela information om tillgängliga rum med webbplatser som hyr ut semesterboende och som stöder iCal-formatet (enkelriktad anslutning). Några iCal-kanaler stöder också automatisk hämtning av bokningar (tvåvägsanslutning).

iCal är ett filformat som representerar kalendern för ett visst rum. Bokningar och restriktioner visas som blockerade datum i kalendern. Därmed syns det vilka datum som rummet är tillgängligt.

 1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler -> iCal och klicka på ”Redigera”.
 2. Hitta rummet vars tillgänglighet ni vill dela och klicka på ”Skapa export-URL”.
 3. Kopiera URL-adressen som visas och dela den med de önskade iCal-kanalerna. Kanalerna kommer då kontakta URL-adressen regelbundet och Sirvoy svarar med tillgängligheten för just det rummet. Se dessa anvisningar för hur man importerar iCal-kalendrar till Airbnb.
 4. Bokningar kan endast importeras automatiskt från iCal-kanaler som stöder en tvåvägsanslutning. Klicka på ”Välj format” för att se de säljkanaler som för närvarande stöds. Om ni önskar ta emot bokningar från andra iCal-kanaler vars format matchar formaten hos antingen Airbnb, HomeAway/VRBO eller 9flats, så kan de också kopplas. Vänligen kontakta support@sirvoy.com för att få kanalens URL-adress accepterad.
 5. Kopiera URL-adressen från respektive kanal och klistra in den i fältet ”Enter iCal URL here…”. Se dessa anvisningar för hur man exporterar iCal-kalendern från Airbnb. Bokningar från iCal-kanaler som inte står med här måste registreras manuellt i Sirvoy.
 6. Klicka på ”Välj rumstyp” om det kopplade rummet används i mer än en rumstyp i Sirvoy, och om du vill styra till vilken rumstyp bokningar ska importeras. (Om du vill byta rumstyp för en redan befintlig koppling, läs informationen nedan.)

Var medveten om följande:

 • Med bara ett Sirvoy-konto kan du ansluta till flera olika Airbnb-annonser. (Gäller alla iCal-kanaler.)
 • Priser som anges i Sirvoy skickas INTE till iCal-kanaler – det gäller endast tillgängligheten. Det betyder att ni måste ställa in priserna på iCal-kanalens konto.
 • När en sannolik avbokning upptäcks, kommer Sirvoy att avboka bokningen automatiskt och skicka ett e-postmeddelande för att informera dig om det.
 • Ändringar i bokningar, t.ex. byte av enhet (rum) eller datum, gjorda av dig eller en gäst, kommer skickas till Sirvoy. Ändringar ska alltid göras på kanalens sida. Observera att om en enhet byts i Sirvoy istället för på iCal-kanalen kommer detta att leda till att bokningen automatiskt avbokas i Sirvoy.
 • Om du ställer in en restriktion i Sirvoy för att blockera en enhet på en iCal-kanal, måste du också markera rutan ”Vistelse ej tillåten (inkl. incheckning)”. Om du endast markerar ”Incheckning ej tillåten” kommer inte enheten på kanalen att blockeras. Restriktionen ”Bokningsbara dagar” är inte kompatibel med iCal. Begränsningar för hur långt i förväg eller hur nära inpå incheckning som bokningar kan göras måste ställas in på kanalen.
 • För Airbnb, när du aktiverar “Inläsning av bokningar (import)” under Inställningar -> Kanaler -> iCal, observera att både obekräftade och bekräftade bokningar importeras till Sirvoy. Även efter att en obekräftad bokning har avvisats i Airbnb kommer den återigen att dyka upp som bokad i Airbnb efter att nästa uppdatering har skickats från Sirvoy. Lösning: om du avvisar en obekräftad bokning i Airbnb måste du omedelbart ta bort den manuellt från Sirvoy.
  Om du föredrar att undvika den här manuella processen, finns  möjligheten att inaktivera importfunktionen. Men observera att denna åtgärd kan öka risken för överbokningar, eftersom Airbnb-bokningar i så fall måste fyllas i manuellt i Sirvoy. Vi rekommenderar därför inte att inaktivera importfunktionen.
 • Det rekommenderas att inställningarna för URL-adressen för exportkalendern i VRBO och HomeAway är inställda på ”non tentative (inte preliminär)”, eftersom bokningsförfrågningar ändå kommer att vara synliga i Sirvoy. Om preliminära bokningar importeras till Sirvoy kan det också leda till en ”konflikt” i statusen på bokningen på HomeAways kalender.
 • Sirvoy kommer att få mycket lite information om bokningen via iCal. Rumspris, antal personer, gästnamn eller kortuppgifter skickas INTE från iCal-kanalerna. Fältet >gästens namn< kommer att visas som ”Inget namn”.
 • Beläggningen i dessa bokningar kommer som standard att ställas in som 1 person. Om rummet används i flera rumstyper i Sirvoy, så kan du styra till vilken rumstyp bokningar ska importeras på sidan där man gör iCal-kopplingar. Om du vill importera bokningar till en annan rumstyp måste den tidigare kopplingen först tas bort. Om du vill göra en sådan ändring kopierar du först import-iCal-URL:en och tar sedan bort den. Klistra sedan tillbaka import-iCal-URL:en och välj den rumstyp du vill använda i kopplingen, på den nedrullningsbara menyn. Observera att en sådan ändring av kopplingen inte kommer att uppdatera redan befintliga bokningar, utan påverkar endast framtida.
 • Rumspriset i bokningen kommer att bli det som är angett i Sirvoy för den angivna rumstypen, med antal gäster 1, inklusive eventuella prisändringar.
OBS! Sirvoy har ingen kontroll över hur ofta kanalen kontaktar URL-adressen för att kontrollera tillgänglighet. Vissa kanaler kontrollerar mindre ofta, kanske bara en gång om dagen. De flesta kanaler begränsar också hur ofta Sirvoy kan kontrollera om det finns nya bokningar. Till exempel tillåter Airbnb endast oss att fråga om nya bokningar var 30:e minut. Med andra ord bör ni förvänta er vissa fördröjningar när ni använder iCal-formatet. Tänk också på att dessa förseningar kan orsaka överbokningar.