Om ni använder Pro-versionen kan ni dela information om tillgänglighet för rummen med semesterbostadswebbplatser som stöder iCal-formatet. Några få iCal-kanaler stöder också automatisk hämtning av bokningar.

iCal är ett filformat som representerar kalendern för ett visst rum. Bokningar och restriktioner visas som blockerade datum i kalendern. Därmed syns det vilka datum som rummet är tillgängligt.

  1. Gå till Inställningar ->Säljkanaler ->iCal och klicka på ”Redigera”.
  2. Hitta rummet vars tillgänglighet ni vill dela och klicka på ”Skapa export-URL”.
  3. Kopiera URL-adressen som visas och dela den med de önskade iCal-kanalerna. Kanalerna kommer då kontakta URL-adressen regelbundet och Sirvoy svarar med tillgängligheten för just det rummet. Se dessa anvisningar för hur man importerar iCal-kalendrar till Airbnb.
  4. Bokningar kan bara importeras automatiskt från några få iCal-kanaler. Klicka på ”Välj format” för att se de säljkanaler som för närvarande stöds. Om ni önskar ta emot bokningar från andra iCal-kanaler vars format matchar formaten hos antingen Airbnb, HomeAway/VRBO eller 9flats, så kan de också kopplas. Vänligen kontakta support@sirvoy.com för att få kanalens URL-adress accepterad.
  5. Kopiera URL-adressen från respektive kanal och klistra in den i fältet ”Enter iCal URL here…”. Se dessa anvisningar för hur man exporterar iCal-kalendern från Airbnb. Bokningar från iCal-kanaler som inte står med här måste registreras manuellt i Sirvoy.

Var medveten om följande:

  • Ändringar och avbokningar kommer inte att skickas till Sirvoy utan måste hanteras manuellt. (Förutom ändringar av datum som uppdateras automatiskt).
  • Endast bekräftade bokningar från Airbnb importeras och visas i Sirvoy. Bokningsförfrågningar eller preliminära bokningar visas inte.
  • Det rekommenderas att inställningarna för URL-adressen för exportkalendern i VRBO och HomeAway är inställda på ”non tentative (inte preliminär)”, eftersom bokningsförfrågningar ändå kommer att vara synliga i Sirvoy. Om preliminära bokningar importeras till Sirvoy kan det också leda till en ”konflikt” i statusen på bokningen på HomeAways kalender.
  • Sirvoy får mycket begränsat med detaljer om bokningar via iCal. Rumspris, beläggning och rumstyp skickas INTE från kanalen. Därför kommer beläggningen i dessa bokningar som standard ställas till 1 person. Om rummet används i flera rumstyper i Sirvoy kommer den första rumstypen i sorteringsordningen att användas, som de visas i Inställningar ->Rumstyper. Således kommer rumspriset i bokningen att sättas till vad som är konfigurerat i Sirvoy för den rumstypen, med beläggning 1, inklusive eventuella prisförändringar.
OBS! Sirvoy har ingen kontroll över hur ofta kanalen kontaktar URL-adressen för att kontrollera tillgänglighet. Vissa kanaler kontrollerar mindre ofta, kanske bara en gång om dagen. De flesta kanaler begränsar också hur ofta Sirvoy kan kontrollera om det finns nya bokningar. Till exempel tillåter Airbnb endast oss att fråga om nya bokningar var 30:e minut. Med andra ord bör ni förvänta er vissa fördröjningar när ni använder iCal-formatet. Tänk också på att dessa förseningar kan orsaka överbokningar.