Om ni har ett konto hos myallocator kan ni ansluta det till Sirvoy.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

På myallocator

  1. Gå till Integrations ->PMS connections
  2. Tillåt API-anslutning till Sirvoy

På Sirvoy

  1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler -> myallocator och klicka på ”Redigera”.
  2. Ange ert användarnamn och lösenord hos myallocator och följ sedan instruktioner för att mappa era rumstyper.
OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.