Om ni har ett konto hos Myallocator kan ni ansluta det till Sirvoy.

Följ dessa anvisningar för att aktivera anslutningen:

På Myallocator

  1. Gå till Integrations->PMS connections
  2. Tillåt API-anslutning till Sirvoy

På Sirvoy

  1. Gå till Inställningar->Säljkanaler->Myallocator och klicka på ”Redigera”.
  2. Ange ert användarnamn och lösenord hos Myallocator och följ sedan instruktioner för att mappa era rumstyper.