Med Google Hotel Ads kan ni få gäster att boka direkt via er hemsida istället för via bokningskanaler. Google visar era priser och länkar till er hemsida från Google Sök, Google Maps, osv. En viktig del av er marknadsföringsstrategi på Google är att se till att er anläggning har en väl uppdaterad profil på Google My Business med bilder, beskrivningar osv. Rätt kategori för din verksamhet måste också registreras. Vanligtvis behövs kategorier som t.ex. ”hotell” eller ”resort” för att säkerställa att en koppling kan upprättas. Se den här Google-artikeln om olika kategorier.

  1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler -> Google Hotel Ads och klicka på ”Redigera”.
  2. Aktivera funktionen och välj nivå på ”Bud per klick & natt” och ”Månatlig budget”. Ni kanske vill börja med ett lågt bud och sedan höja det om inte era annonser visas. Vi rekommenderar en minsta budnivå på $1-2. Ett högre bud kan vara nödvändigt om samma rumspris erbjuds av andra bokningskanaler.
  3. Ange adressen till den hemsida där ni har Sirvoys bokningsformulär installerad, till exempel http://hotell-hemsida.se/boka-nu/.
  4. De faktiska annonskostnaderna kommer, på uppdrag av Google, att dras från ert Sirvoykonto varje månad. Valutakonvertering kan förekomma.

CPC (kostnad per klick)

Vi rekommenderar ett minimibud på 1-2$. Observera att Google debiterar ert bud per klick och per natt.

CPA (kostnad per förvärv)

Välj den maximala procentandel ni är villiga att betala i provision. Annonserna optimeras automatiskt, så låt en viss tid gå innan ni utvärderar resultatet eller ändrar inställningarna.

Google debiterar endast provision för slutförda bokningar. Däremot debiteras provision även om bokningen senare avbokas. Därför bör ni ta hänsyn till den genomsnittliga avbokningsgraden för er egendom när ni anger er procentsats. Om ni till exempel har en avbokningsgrad på 10% och valt att betala 8% provision skulle den faktiska annonskostnaden för de slutförda vistelserna (9 av 10) vara 8,9%.

OBS! Era rumstyper och alias av rumstyper kan säljas på den här plattformen. De rumstyper som ställts in som ”intern rumstyp” i inställningarna kommer inte att visas.

OBS! När du annonserar med Google Ads via Sirvoy rapporteras kostnaderna med en fördröjning på några dagar. För att kompensera för detta kommer ett garantibelopp ($ 60, € 50 eller motsvarande belopp i din kontovaluta) att reserveras från ditt kontosaldo i Sirvoy. Om du inaktiverar Google Ads kommer det reserverade beloppet att frigöras igen.

När du granskar ditt kontoutdrag i Sirvoy ser du detta reserverade belopp samt dina faktiska utgifter för Google Ads för den aktuella månaden. Om det tillgängliga saldot sjunker under noll slutar din Google Ads att visas och kontosaldot kommer att flaggas som negativt tills du fyller på ditt kontosaldo som vanligt.