Vad innebär tjänsten ”Riskfria bokningar”?

Så här fungerar tjänsten enligt Booking.com: ”Om en gäst bokar det här flexibla alternativet och senare beslutar att avboka bokningen, försöker vi hitta en ny gäst. Om vi ​​inte kan hitta en, står vi själva för priset för den ursprungliga bokningen.”

Vad innebär funktionen ”Leta efter ersättningsgäst”?

Så här fungerar funktionen enligt Booking.com: ”När gästen avbokar håller vi rummet och promotar det till andra gäster … Om vi inte kan hitta en ersättande gäst inom 24 timmar avbokar vi reservationen och släpper rummet.”

Varför kan båda funktionerna orsaka överbokningar?

Om den ursprungliga bokningen bara innehåller ett rum (under tjänsten ”Riskfria bokningar”) kommer ersättningsbokningen in som en ändring av bokningen och orsakar inga problem.

Men om den ursprungliga bokningen omfattar flera rum kommer ersättningsbokningen inte in som en ändring av bokningen, utan som en ny bokning. Dessutom skickar inte Booking.com avbokningen till Sirvoy när det faktiskt händer utan först när de har hittat en ersättningsgäst. Detsamma gäller för alla bokningar under ”ersättnings”-funktionen.

Det innebär att i Sirvoy är rummet märkt som ”inte tillgänglig” medan Booking.com letar efter en ersättning. När Booking.com hittar en ersättare skickas avbokningen och den nya (ersättande) bokningen till Sirvoy i samma uppdatering. Men eftersom rummet var ”inte tillgängligt” fram till detta ögonblick visas den nya ersättningsbokningen som en överbokning.

Hur hanterar man detta?

I de flesta fall kan man helt enkelt ge den ersättande bokningen det nu tomma rummet från den ursprungliga bokningen och markera överbokningen som löst. Det är viktigt att man gör detta så snart som möjligt så att dessa uppenbara överbokningar inte orsakar riktiga överbokningar.

Man kan också, om man vill, inaktivera båda dessa funktioner på sitt konto hos Booking.com. Nackdelen är då att Booking.com inte letar efter en ersättare eller betalar för avbokningar (i tjänsten ”Riskfria bokningar”). Men fördelen är att rummet omedelbart efter avbokningen finns tillgängligt på alla andra kanaler inklusive ens egen webbplats.