Vad innebär funktionen ”Be om en ersättningsgäst”?

Så här fungerar funktionen enligt Booking.com: “När en gäst avbokar reserverar vi rummet och marknadsför det för andra gäster….Om vi inte kan hitta någon ny gäst inom 24 timmar kommer vi att officiellt avboka bokningen och släppa rummet.“

Varför kan funktionen orsaka överbokningar?

Booking.com skickar inte avbokningen till Sirvoy när den faktiskt sker utan först när de har hittat en ersättningsgäst. Det innebär att i Sirvoy är rummet märkt som ”inte tillgängligt” medan Booking.com letar efter en ersättare. När Booking.com hittar en ersättare skickas avbokningen och den nya (ersättande) bokningen till Sirvoy i samma uppdatering. Men eftersom rummet var ”inte tillgängligt” fram till detta ögonblick visas den nya ersättningsbokningen som en överbokning.

Hur hanterar man detta?

I de flesta fall kan man helt enkelt ge den ersättande bokningen det nu tomma rummet från den ursprungliga bokningen och markera överbokningen som löst. Det är viktigt att man gör detta så snart som möjligt så att dessa skenbara överbokningar inte orsakar riktiga överbokningar.

Man kan också, om man vill, inaktivera funktionen på sitt konto hos Booking.com. Nackdelen är då att Booking.com inte kommer att leta efter en ersättningsgäst. Men fördelen är att rummet omedelbart efter avbokningen finns tillgängligt på alla andra kanaler inklusive ens egen webbplats.