Om ni har ställt in procentuella tillägg i Sirvoy (se relaterad artikel) och önskar använda dessa för era kanalanslutningar, ska ni matcha inställningarna på kanalens kopplingssida i Sirvoy.

Inställningarna kan anpassas där, beroende på de inställningar ni gjort på kanalen och hur ni vill att procentuella tillägg ska synas på bokningar i Sirvoy:

 • Ha ”Skicka priser inklusive procentuella tillägg” i läget ”ON” om:
  Ni har ställt in kanalen så att priser som skickas från Sirvoy till en kanal är inklusive procentuella tillägg. Tillägg kommer att tillämpas utöver det pris som anges i rumsinställningarna i Sirvoy.
 • Ha ”Skicka priser inklusive procentuella tillägg” i läget ”OFF” om:
  Ni har ställt in kanalen så att priser som skickas från Sirvoy till en kanal INTE är inklusive procentuella tillägg. Tillägg som skapas på kanalen läggs till ovanpå priserna från Sirvoy.
 • Ha ”Addera procentuella tillägg när bokningarna tas emot” i läget ”ON” om:
  Ni önskar att tillägget läggs till och specificeras på bokningarna i Sirvoy.
 • Ha ”Addera procentuella tillägg när bokningarna tas emot” i läget ”OFF” om:
  Ni INTE önskar att tillägget läggs till på bokningar i Sirvoy. Observera att detta kan leda till att bokningsvärdet som syns i Sirvoy kan skilja sig från det som syns i kanalen.

För närvarande stöds endast procentuella tilläggsavgifter. Eventuella fasta tilläggsavgifter som ställts in på kanalen läggs inte till i bokningen i Sirvoy såvida den inte ställs in som ett ”Tillval” istället.