Om ni vill avsluta en koppling mellan Sirvoy och en bokningskanal måste ni först stänga kopplingen från kanalens sida. Detta kan göras antingen genom att kontakta er kanals Account Manager eller från er kanals extranet. När ni får bekräftelse på att kanalen har inaktiverat kopplingen kan ni kontakta Sirvoys support så vi kan koppla ifrån i vår ände.