Ibland ser ni något som kan uppfattas som ett problem – en bokning är markerad som avbokad i ert Expedia-extranet men inte i Sirvoy. Innebär detta ett problem med kopplingen? Inte nödvändigtvis.

Detta problem uppstår när en bokning ändras av Expedia. När gästen vill ändra något i sin bokning kommer Expedia att avboka den och skapa en ny med ett nytt boknings-id.

Därför ser det ut som att bokningen är avbokad på Expedia, även om den faktiskt inte är det. Den nya bokningen i Expedia har samma ”confirmation number” som ursprungsbokningen vilket motsvarar bokningsnumret i Sirvoy.

För att kontrollera om en bokning är avbokad eller bara ändrad av Expedia så kan ni följa dessa steg:

  1. Sök efter gästens efternamn bland bokningar i ert Expedia-extranet, eller använd bokningsnumret (Sirvoys boknings-id).
  2. Om ni ser två olika Expediabokningar med samma ”confirmation number” betyder det att bokningen har blivit ändrat och inte avbokad av gästen och därmed är allt som det ska.

Sirvoy kan inte göra något åt detta eftersom Expedia har byggt sitt system så här. Kontakta oss om en bokning ser ut att vara avbokad i Expedia men inte i Sirvoy och ovanstående inte är orsaken.