Om ni har ställt in procentuella tillägg i Sirvoy och önskar använda dessa till era anslutna säljkanaler så måste Sirvoys inställningar motsvara dem som gjorts på kanalen.

De procentuella tilläggen som skapats i Sirvoy förs inte automatiskt över till kanalen. Se därför till att det procentuella tillägget på kanalen motsvarar de inställningar ni har i Sirvoy. Om ni till exempel vill ha ett procentuellt tillägg på 6 % och ytterligare ett på 12 % så behöver dessa procentsatser ställas in både på kanalen och i Sirvoy.

Om ni har procentuella tillägg inställt i kanalen så följ dessa instruktioner på sidan för kanalmappning i Sirvoy. Ha ”Skicka priser inklusive procentuella tillägg” i läget ”ON” om följande villkor uppfylls:

  • Ni har ställt in kanalen så att priser från Sirvoy är inklusive procentuella tillägg.

Ha ”skicka priser inklusive procentuella tillägg” i läget ”OFF” om följande villkor uppfylls:

  • Ni har ställt in kanalen så att priser från Sirvoy inte är inklusive procentuella tillägg. Procentuella tillägg skapade på kanalen adderas då till det pris som skickats från Sirvoy.

När bokningar kommer in till Sirvoy kommer priset för bokningen i bägge fallen automatiskt delas upp enligt de procentuella tillägg som är inställda i Sirvoy. Ni behöver inte ha ”Addera procentuella tillägg när bokningar tas emot” för att åstadkomma detta. Inställningen ”Addera procentuella tillägg när bokningar tas emot” ska i de flesta fall vara i läget ”OFF” men sätt det i läget ”ON” om följande villkor uppfylls:

  • Ni har i era inställningar för procentuella påslag på kanalen specificerat att priser i bokningar som skickas till Sirvoy inte ska innehålla de procentuella påslag som ni har skapat i kanalen.

De procentuella påslag ni har skapat i Sirvoy läggs i detta fall till i priset för bokningen som Sirvoy har tagit emot av kanalen.