Er feedback är viktig för oss! Många av våra kunder har sett sina föreslagna funktioner och förbättringar läggas till i systemet, vilket skapar ett ännu mer mångsidigt och kraftfullt bokningssystem.