Sirvoy följer bästa hanteringssättet och kommer att meddela er vid eventuella säkerhetsincidenter eller dataöverträdelse, liksom de berörda myndigheterna i enlighet med gällande lag. Det finns dock fortfarande mycket ni kan göra för att säkra ert företag och er närvaro på nätet.

Phishing

Var försiktig när ni tar emot e-postmeddelanden eller snabbmeddelanden med klickbara länkar. Ett e-postmeddelande kan tyckas vara legitimt, men länken tar dig i själva verket till en falsk webbplats där ni luras att ge bort känslig information. Kontrollera därför alltid att ni är på rätt webbplats genom att kontrollera webbadressen (url) i webbläsaren. För mer information: https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing

Håll era lösenord säkra

  • Använd aldrig samma lösenord på olika webbplatser.
  • Använd aldrig lösenord som är lätta att lista ut som ”lösenord” eller ”123456”.
  • Använd fraser snarare än ord och en blandning av bokstäver, siffror och specialtecken. Om ni till exempel vill använda frasen ”Jag älskar choklad” kan ni ändra den till ”$JagÄL8KarCh0klad!”.
  • Ännu bättre är att använda ett lösenordshanteringsverktyg.

Ett säkert bokningsformulär

När ni lägger till Sirvoys bokningsformulär på er webbplats kan ni vara säkra på att vi kommer att ta hand om att säkra den. Kommunikationen kommer att krypteras, informationen kommer att hållas säker, och bokningsförmuläret uppdateras automatiskt och kommer alltid att vara den senaste versionen.

Håll er webbplats säker

  1. Använd endast kända produkter och tjänster.
  2. Kontrollera regelbundet att serverns programvara och plugins har alla de senaste uppgraderingarna och uppdateringarna installerade.
  3. För att undvika säkerhetsproblem i plugins är det bra att ta bort de som inte används.
  4. Prenumerera på nyhetsbrev för att få anmälningar vid eventuella uppdateringar.
  5. Gör regelbundna säkerhetskopior (och testa att återställa för att se till att de fungerar).

Om ni vill fördjupa er i tekniker och läsa om de största hoten så rapporterar OWASP-projektet om de vanligaste hoten mot webbapplikationer: https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project.