Om det osannolika att er anläggning behöver evakueras kan ni göra det enklare genom att dra nytta av Rumslistan.

Välj fliken ”Evakueringslista” för att bara visa de rum som för närvarande är upptagna. Den här filtrerade vyn visar alltid bara aktuellt datum och tid. Detta gör att er personal enkelt kan skriva ut en realtidslista över individer som för närvarande är incheckade så att alla gäster kan evakueras på ett snabbt och säkert sätt.

För att skriva ut en evakueringslista som är så exakt som möjligt är det bra att tänka på följande:

  • Det är bara bokningar som checkats in som syns i evakueringslistan.
  • De bokningar som checkats ut syns inte i listan (även om det faktiska utcheckningsdatumet ligger i framtiden).
  • Om mer än en bokning har checkat in samma rum samtidigt kommer summan av alla incheckade gäster för den eller de rummen att visas. Detta kan leda till en felaktig lista. För att undvika detta ska ni inte ha mer än en bokning incheckad för samma rum samtidigt.

En exakt återspegling av den aktuella beläggningen vid en evakuering bidrar starkt till ett effektivt evakueringsförfarande. Den tryckta kopian av evakueringslistan innehåller tiden för utskriften så att ni alltid vet att ni har den senaste listan.