Ja, vi gör regelbundna säkerhetskopior av all data för att förhindra förlust av data. Säkerhetskopior görs kontinuerligt och bevaras på ett säkert sätt som överensstämmer med GDPR, PCI och andra bestämmelser. Alla våra servrar, databaser och säkerhetskopior sköts av Amazon Web Services (AWS), med kopior på flera datacenter i Irland.