Säkerhetskopior görs på krypterade GDPR-certifierade backupservrar för att förhindra förlust av data.