Om du behöver ett Epos/POS för regelbunden försäljning, till exempel i en butik eller en restaurang, och om du vill kunna sälja till personer som inte redan är registrerade som dina gäster, då behöver du ett fristående Epos-system. Sirvoy kan dock fungera som ett Epos vid enstaka extra tillval som då kan läggas till en gästs bokning. Denna extra försäljning kan läggas till via sidan med  bokningsinformation med funktionen ”Registrera tillval”.