Vi planerar att lägga till en riktig POS-funktion i Sirvoy. Sirvoy kan dock redan idag fungera som ett EPOS för tillfälliga extra tillval som kan läggas till via informationssidan för bokningen.

Om ni vill kunna sälja till personer som inte redan är registrerade som era gäster (och inte heller har möjlighet/tid att registrera dem som sådana) behöver ni för tillfället leta efter ett fristående EPOS-system. Tills vår POS-funktion är klar kan man inte använda Sirvoy för detta ändamål.