Vi planerar att utveckla ett grundläggande Customer Relations Management System (Kundregister) som en del av Sirvoy. Detta kommer hjälpa er att hålla koll på återvändande gäster och bibehålla en aktuell gästdatabas. Den här funktionen kommer sannolikt att lanseras 2017/2018.

Vi har för närvarande inga planer på att integrera med någon tredje parts CRM.