Ni kan ändra första dagen i veckan till söndag i kalendern under Inställningar -> Ert konto -> Tid & plats -> Redigera. Ändra inställningen ”Vecka börjar med söndag” till ”ON”.