OBS! Telkey är endast tillgängligt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utveckling pågår för att erbjuda liknande tjänster i andra länder.

Är du intresserad av att automatisera incheckningsprocessen för dina gäster genom att använda ett nyckellöst system? Sirvoy samarbetar med Telkey, ett företag som erbjuder en molnbaserad tjänst för hantering av lås och koder till dessa. Förutom att ge gästerna tillgång till sina rum utan användning av en fysisk nyckel, tillhandahåller Telkey rejäla och lättanvända lås. Lösningen fungerar oavsett om du driver hotell, vandrarhem, stugverksamhet eller liknande.

Hur fungerar det?

  1. En bokning registreras i Sirvoy.
  2. Vid en vald tidpunkt (vald av dig) får gästen ett e-postmeddelande med ett kodkort, som kan tas emot i gästens smartphone. Kortet innehåller koder till ytterdörren, bokade rum och andra delar av hotellet som du vill ge din gäst tillgång till. Du bestämmer när koderna ska bli giltiga.
  3. Vid utcheckning görs koderna ogiltiga. Ett nytt kodkort görs sedan tillgängligt för nästa gäst.
  4. Utöver detta kan städpersonal och andra ges tillträde till lokalerna antingen genom nyckelbrickor eller fysiska nycklar.

Låsen behöver ingen Wi-Fi-anslutning, tack vare Telkeys mTAC®-teknik för ”smart offline”. Detta säkerställer en smidig incheckningsprocess, utan behov av internet. Dessutom kan låsen drivas med batteri eller via en anslutning till ditt elsystem för mer flexibilitet.

Passar den här lösningen för min verksamhet?

Telkey fungerar både till större hotellkedjor och till mindre hotell. Som ett alternativ till att köpa låsen har Telkey ett samarbete med IKANO Bank i Sverige för att hyra lås och relaterade produkter under en period av 36 månader. Det finns liknande lösningar i de andra nordiska länderna, för vilka villkoren hanteras separat beroende på land. Detta brukar uppskattas av mindre verksamheter, eftersom initiala utgifter då undviks.

Hur får jag veta mer om den här lösningen och vilka kostnader det innebär?

Telkey tillhandhåller de lås som är nödvändiga för deras molnbaserade system. Dessa är lätta att installera och kan användas för att antingen ersätta dina nuvarande lås eller fungera tillsammans med dem. Låsen från Telkey fungerar tillsammans med lås från ASSA, Dormakaba med flera. För detaljerad information om låsen, hur man installerar dem och kostnaderna för låsen och anslutningen mellan Sirvoy och Telkey, vänligen gå till www.telkey.com  eller kontakta Telkey på info@telkey.com.

Hur ansluter jag mig?

Kontakta vår support på  support@sirvoy.com om du är intresserad av en anslutning. Vi kommer att ge mer information och hjälpa dig att upprätta en koppling med Telkey. När kopplingen är upprättad kommer Sirvoy att skicka nödvändig information till Telkey om bokningar som skapats i Sirvoy.