Genom att ange ”data-callback” (data-återuppringning) när ni inkluderar widgeten från Sirvoy på er hemsida kommer ni att kunna fånga händelser och sköta egna skräddarsydda skript (se exempel nedan). I de flesta scenarier kommer ni bara att vara intresserade av händelsen ”booking_completed”.

Följande händelser är för närvarande tillgängliga:

 • page_search – kör när sökformuläret visas.
  • Data: user_data (arrivalDate, departureDate, totalAdults, category)
 • page_results – kör när sökresultaten visas.
  • Data: user_data (samma som page_search)
 • page_details – kör när inmatningsformuläret för gästdetaljer visas.
  • Data: user_data (samma som page_search)
 • page_payment – kör, beroende på vilken betalningslösning som används, när betalningsinformationen visas.
  • Data: payment_data (payment_processor), bokning (JSON-föremål för bokning – beroende på om betalning krävs eller är valfritt, kan den vara preliminär eller slutlig)
 • booking_completed – kör när bokningen är slutförd. Detta händer vanligtvis i kombination med händelsen “page_thanks”. Om betalning är inställt som valfritt kan den köras i kombination med händelsen “page_payment”.
  • Data: booking (JSON-föremål för slutförd bokning)
 • page_thanks – kör när sidan för bokningsbekräftelse visas.
  • Data: booking (JSON-föremål för slutförd bokning)

 

Nedan är ett exempel som kan användas för att utforska de olika tillgängliga händelserna och dess tillhörande data. Se till att ni byter ”data-form-id” mot ert eget id för bokningsmotorn.