Gör så här för att installera bokningsmotorn på WordPress:

  1. Ladda ner plugin här: sirvoy-wp-plugin.zip
  2. Installera plugin i WordPress genom att ladda upp zip-filen.
  3. Gå till ert Sirvoy-konto och Inställningar->Bokningsformulär->Bokningsformulär på er hemsida och klicka på ”Visa kod för installation”. Välj ”Bokningsformulärets ID för användande i WordPress-plugin” och kopiera koden i den grå rutan.
  4. Gå tillbaka till WordPress och ange bokningsmotorns ID i Inställningar->Sirvoy Booking Engine.
  5. Sätt följande kod i sidorna eller inläggen där ni vill visa bokningsmotorn: [sirvoy]
  6. Om ni vill visa bokningsmotorn på ett visst språk (inte använda automatisk detektering) så använd det här formatet: [sirvoy language="fr"].
  7. Alternativt så går ni till Utseende->Widgets i WordPress och lägger till ”Sirvoy Hotel Booking Widget” i ert sidofält.

OBS! Det plugin ni laddar ner uppdateras inte automatiskt via uppdateringarna i WordPress, utan framtida uppdateringar måste installeras manuellt enligt ovanstående beskrivning.