Domänverifiering ger dig möjlighet att göra anspråk på äganderätten till din domän.

I Sirvoy

  1. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär.
  2. Klicka de tre prickarna intill önskat bokningsformulär.
  3. I rullgardinslistan klickar du på ”Webbplatsbyggare”.

I Google Search Console

  1. Klicka på ”Lägg till egendom” om den inte visas automatiskt.
  2. Under ”Webbadressprefix”, lägg till din webbadress för webbplatsbyggaren från steg 2 och klicka ”Fortsätt”.
  3. Under ”Verifiera att du äger webbplatsen”, expandera menyn under ”HTML-tagg” och kopiera metataggen.

I Sirvoy

  1. Tillbaka under Globala inställningar -> SEO -> Inställningar -> Google, klistra in HTML-taggen i fältet under ”Google SearchConsole HTML Tag value (content)”, och klicka ”Spara”.

I Google Search Console

  1. Tillbaka under ”HTML-tagg”, klicka på ”Verifiera”. Du bör nu få en bekräftelse på att verifieringen lyckades.

OBS: Den här artikeln innehåller information om tredjepartssystem som kan ändras.