För att dina gäster ska kunna välja en specifik enhet när de bokar via din webbplats:

  1. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär.
  2. Klicka de tre prickarna intill önskat bokningsformulär.
  3. Klicka ”Redigera” i rullgardinsmenyn.
  4. Under ”Tillåt att gäster väljer rum” väljer du ”Nödvändig” eller ”Valfri”.
  5. Klicka “Spara”.

Om den här funktionen är inställd på ”Nej” eller ”Valfri” och fältet är tomt när gästen bokar kommer rummet tilldelas enligt inställningarna under ”Rumstilldelning” som ni hittar under Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Allmänna inställningar.