Om du vill ge er gäst möjlighet att välja en viss enhet när de bokar via er webbplats kan ni aktivera den här funktionen under Inställningar->Bokningsformulär->Hantera bokningsformulär->Bokningsformulär->Redigera och gör ert val under ”Tillåt att gäster väljer rum”.

Om ni har flera bokningsformulär kan den här funktionen ställas in och användas individuellt för varje bokningsformulär under Inställningar->Bokningsformulär->Hantera bokningsformulär->”Namn på bokningsformulär”->Redigera.

Om den här funktionen är inställd på ”Nej” eller ”Valfri” och fältet är tomt när gästen bokar kommer rummet tilldelas enligt inställningarna under ”Rumstilldelning” som ni hittar under Inställningar->Bokningsformulär->Allmänna inställningar för bokningsformulär->Redigera.