För att installera bokningsformuläret på WordPress måste du först installera “Sirvoy Booking Engine”-tillägg (plugin) och därefter lägga till bokningsformuläret på din WordPress-sida.

Installera “Sirvoy Booking Engine”-tillägg (plugin)

  1. Logga in på ditt WordPress-konto, gå till Tillägg -> Lägg till nytt, sök efter ”Sirvoy” i sökfältet. När du hittat “Sirvoy Booking Engine” klicka på ”Installera nu”.
  2. Efter installationen ändras knappen till ”Aktivera”, klicka på den igen. Sirvoy-tillägget läggs nu till i din lista över tillägg som finns i administratörs-menyn till vänster.
  3. Hitta ”Sirvoy Booking Engine” bland dina tillgängliga tillägg och klicka på ”Settings”. (Du måste nu ange ett ID för bokningsformuläret.)
  4. För att finna det går du till Sirvoys bokningssystem och väljer Inställningar -> Bokningformulär -> Hantera bokningsformulär -> Hur man installerar under fliken Bokningsformulär. Välj ”Bokningsformulärets ID – används i WordPress-plugin” och kopiera ID-koden som visas.
  5. Gå tillbaka till WordPress, klistra in den kopierade ID-koden i fältet ”Booking Engine ID” och klicka på ”Save”.

Lägga till formuläret på WordPress-sidan

  1. Gå till sidan i WordPress där du vill installera formuläret och klicka på ”Anpassa” i toppmenyn.
  2. Klicka på “Widgets” i det vänstra fältet, bestäm i vilken sektion du vill att formuläret ska visas och klicka på den.
  3. Klicka på alternativet ”Lägg till en Widget”, välj sedan “Sirvoy Booking Widget” i listan. Om du använder flera widgetar, ge Sirvoy-widgeten ett passande namn för att identifiera den.
  4. Formuläret ska nu visas i den sektionen som du valt.

Tips: Som ett alternativ kan du skriva den här koden: [sirvoy] på sidan där du vill visa bokningsformuläret. För att visa bokningsformuläret på ett visst språk (när inte auto-val är på), använd detta format: [sirvoy language="sv"].