Ni kan få kalenderöversikten att visas direkt när bokningsformuläret laddas. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Redigera -> Anpassad CSS. Lägg sedan till följande CSS-kod:

För att bara visa kalenderöversikten och inte sökformuläret (det kan vara till hjälp om ni vill visa sökformuläret och kalenderöversikten separat), lägg till även den här koden: