OBS! Vi släpper en ny version av bokningsformuläret. Det är inte säkert att informationen som för närvarande finns i den här artikeln är förenlig med den. Innehållet kommer att uppdateras vid lanseringen av den nya versionen av bokningsformuläret.

Ni kan få kalenderöversikten att visas direkt när bokningsformuläret laddas. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Redigera -> Anpassad CSS. Lägg sedan till följande CSS-kod:

För att bara visa kalenderöversikten och inte sökformuläret (det kan vara till hjälp om ni vill visa sökformuläret och kalenderöversikten separat), lägg till även den här koden: