Ni kan få kalenderöversikten att visas direkt när bokningsformuläret laddas.

Gå till Inställningar->Bokningsformulär->Hantera bokningsformulär och klicka på ”Ändra design”. Lägg sedan till följande CSS-kod:

För att bara visa kalenderöversikten och inte sökformuläret (det kan vara till hjälp om ni vill visa sökformuläret och kalenderöversikten separat), lägg till även den här koden: