Du kan ta bort texten för bokningskod i bokningsformuläret genom att redigera CSS-koden för bokningsformuläret. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Redigera -> Anpassad CSS. Lägg sedan till följande CSS-kod: