OBS! Vi släpper en ny version av bokningsformuläret. Det är inte säkert att informationen som för närvarande finns i den här artikeln är förenlig med den. Innehållet kommer att uppdateras vid lanseringen av den nya versionen av bokningsformuläret.

Ni kan dölja texten ”antal nätter” genom att redigera CSS i bokningsformuläret. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Redigera -> Anpassad CSS. Lägg sedan till följande CSS-kod:

#book_nights { display:none; }