OBS! Vi släpper en ny version av bokningsformuläret. Det är inte säkert att informationen som för närvarande finns i den här artikeln är förenlig med den. Innehållet kommer att uppdateras vid lanseringen av den nya versionen av bokningsformuläret.

Om du som utvecklare vill justera delar av CSS i bokningsformuläret så hittar du den ursprungliga CSS-koden under Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Redigera -> Anpassad CSS. Klicka på ”Senaste version (uppdateras automatiskt)” i hjälptexten till höger.