Om ni som utvecklare önskar justera delar av CSS i bokningsformuläret hittar ni den ursprungliga CSS-koden under Inställningar ->Bokningsformulär. Under ”Hantera bokningsformulär” klickar ni på ”Ändra design”. Välj sedan ”Visa CSS för designmall: Senaste versionen (uppdateras automatiskt)”.