Den här information är för utvecklare som är vana att arbeta med CSS.

Nedan visas ett exempel på hur man ändrar text i bokningsformuläret med hjälp av justerad CSS, eller snarare lägger till nytt innehåll med hjälp av kod liknande den nedan. Lägg till koden som du vill ändra under Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Redigera -> Anpassad CSS.

Nedan följer ett exempel på kod som ska läggas till för att ändra knappen ”Boka nu” i bokningsformuläret till ”Testknapp”. Du måste först identifiera objektet du vill ändra och sedan lägga till ytterligare kod.

div#guestDetails_bottom_next:after {
content: ”Testknapp”;
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
background: #fff;
width: 86%;
margin: 2%;
padding-left: 10%; }