Sirvoy ger möjlighet till att ändra texter och översättningar via administratörssidorna för bokningsformuläret, men i de fall där det inte finns något sådant alternativ så kan du ändra vissa texter med CSS genom att rikta in dig på ett specifikt textelement.

Element som har klassen ”sirvoy-flexibel-text” kan ändras från “Anpassad CSS”-sidan under Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsmotorer -> Redigera -> Anpassad CSS.

Alla element som har klassen ”sirvoy-flexibel-text” har också en:

  1. Specifik klass “sft-trans-key-SPECIFIC-KEY”.
  2. Språkspecifik klass för att precisera en textändring för ett visst språk, till exempel: “sft-lang-en” (engelska).

Ett exempel på hur du ändrar texten på knappen ”Sök”

Markeringen för knappen ”Sök” är:

(lägg märke till de två klasserna ”sft-lang-en” och ”sft-trans-key-booking-form-button-search” )

 

För att ändra ordet ”Search” på engelska och svenska kan man göra följande:

English version:

Swedish version:

Ovanstående principer för att ändra texter gäller för alla textändringar som du vill göra i bokningsformuläret med klassen ”sirvoy-flexible-text”.