Sirvoy ger möjlighet till att ändra texter och översättningar via administratörssidorna för bokningsformuläret, men i de fall där det inte finns något sådant alternativ så kan du ändra vissa texter med CSS genom att rikta in dig på ett specifikt textelement.

Element som har klassen ”sirvoy-flexible-text” kan ändras från “Anpassade CSS”-sidan. 

 1. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär
 2. Klicka de tre prickarna intill önskat bokningsformulär.
 3. Klicka ”Redigera” i rullgardinsmenyn.
 4. Klicka fliken ”Anpassad CSS”.

Alla element som har klassen ”sirvoy-flexibel-text” har också en:

 1. Specifik klass “sft-trans-key-SPECIFIC-KEY”.
 2. Språkspecifik klass för att precisera en textändring för ett visst språk, till exempel: “sft-lang-en” (engelska). (Varje språk representeras av en språkkod på två bokstäver; engelska ”-en”, franska ”-fr”, svenska ”-sv” etc.)

Ett exempel på hur du ändrar texten på knappen ”Sök”

Markeringen för knappen ”Sök” är:

(lägg märke till de två klasserna ”sft-lang-en” och ”sft-trans-key-booking-form-button-search” )

 

<span class="
  sirvoy-flexible-text 
  sft-lang-en 
  sft-trans-key-shared-button-search 
  sft-initialized" 
  data-translation-key="shared.button.search">
      
  <div class="sft-text">
   Search
  </div>

</span>

För att ändra ordet ”Search” på engelska och svenska kan man göra följande:

.sft-lang-en.sft-trans-key-shared-button-search .sft-text, .sft-lang-sv.sft-trans-key-shared-button-search .sft-text { 
 display: none !important;
}

.sft-lang-en.sft-trans-key-shared-button-search::after { 
 content: "My button title";
}

.sft-lang-sv.sft-trans-key-shared-button-search::after { 
 content: "Min knapptitel";
}

 

Engelsk version:

Svensk version:

Ovanstående principer för att ändra texter gäller för alla textändringar som du vill göra i bokningsformuläret med klassen ”sirvoy-flexible-text”.

OBS! Anpassad CSS påverkar bara den inbäddade versionen av bokningsformuläret och WordPress-plugin. Den påverkar inte bokningsformuläret i Sirvoy Webbplatsbyggare eller på den fristående sidan.