Du kan anpassa alla delar av designen och även ta bort element från bokningsformuläret. Du behöver ha grundläggande kunskaper om CSS för att kunna använda den här funktionen.

  1. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär.
  2. Klicka de tre prickarna intill önskat bokningsformulär.
  3. Klicka ”Redigera” i rullgardinsmenyn.

Översikt

För att göra det lättare för dig att anpassa din CSS har vi tillhandahållit specifika klasser för markeringens allmänna strukturen och ordning. Främst på vanliga element som `div` eller `span` för att ge ytterligare kontext. Vi använder BEM (Block, Element, Modifier) namnkonvention som bas.

Grundläggande BEM-struktur

Name Description Example
.block { } .block represents the higher level of an abstraction or component. .page-results
.block__element { } .block__element represents a descendant of .block that helps form .block as a whole. .page-results__card-items
.block–modifier { } .block–modifier represents a different state or version of .block. .page-results__card-items–unit

I de flesta fall bör detta vara tillräckligt för att du ska kunna tillämpa din anpassade din CSS. Vi rekommenderar inte att du använder “ID-selectors” eller andra klassväljare (till exempel de som börjar med js- eller sirvoy-), eftersom dessa inte är avsedda för formgivningsändamål och kan komma att ändras.

OBS! Anpassad CSS påverkar bara den inbäddade versionen av bokningsformuläret och WordPress-plugin. Den påverkar inte bokningsformuläret i Sirvoy Webbplatsbyggare eller på den fristående sidan.