När en faktura har skrivits ut kan den inte raderas, utan måste i stället krediteras.

  • Gå till fakturan och klicka på ”Kreditera”.

En ny faktura, en ”kreditfaktura”, skapas och kopplas till den ursprungliga fakturan. Detta kommer att ha samma effekt som att ta bort den ursprungliga fakturan, men beloppen för båda fakturor kommer fortfarande att synas i bokföringsrapporten och kommer där att ta ut varandra.

Betalningar registrerade på fakturor/kontantfakturor kräver manuell hantering

Om fakturan som krediteras hade betalningar registrerade på sig, observera då att dessa betalningar inte nödvändigtvis återförs automatiskt. De flesta betalningsmetoder kräver manuella steg – till exempel betalningar via PayPal eller en kortmaskin. Sådana betalningar måste granskas och återföras manuellt.

Kontantkvitton betraktas alltid som betalda, och om inte en specifik betalningsmetod är vald kommer de att läggas in i bokföringskontot ”Kontantfakturor (ospecificerat)”. Detta gäller även för krediterade kontantkvitton – ”återbetalningen” kommer som standard att anges i samma bokföringskonto, såvida inte någon annan betalningsmetod är vald. Du kan ändra betalningarna på både den ursprungliga och krediterade kontantfakturan för att spegla vad som verkligen skett. Till exempel, om en återbetalning gjordes via PayPal, måste du registrera den manuellt som en negativ betalning. Om en betalning registrerades på den ursprungliga kontantfakturan – men betalningen aldrig gjordes, kan du annullera den betalningen genom att skapa en kreditfaktura för den kontantfakturan.

Slutmålet är att kredit och debit stämmer överens Om de överensstämmer har transaktionerna backats och är klara ur ett bokföringsperspektiv. Till exempel, om $ 100 tas emot via PayPal, så ska det också returneras på ett eller annat sätt.